ముగించు

ఆఫీస్ ఆర్డర్

టైటిల్ డిపార్ట్మెంట్ చూడు/డౌన్ లోడ్ చేయు 
G1.84.2022 PN నోటిఫికేషన్ for కన్స్ట్రక్షన్ ఒఫ్ న్యూ హైలెవెల్ బ్రిడ్జ్ మూలవాగు లిమిట్స్ ఒఫ్ వేములవాడ అండ్ తిప్పాపూర్ విలేజ్ ఒఫ్ వేములవాడ అర్బన్ మండలం భూసేకరణవిభాగం చూడుము(2.45mb)
G2.387.2021 అనుపురం PD extension 30.01.2023  భూసేకరణవిభాగం చూడుము(2.46mb)
G2.20.2017  శతరాజుపల్లి PD Extension 11.10.2023  భూసేకరణవిభాగం చూడుము(1.24mb)
G2.20.2017  శతరాజుపల్లి PD Extension 11.10.2022
భూసేకరణవిభాగం చూడుము(2.74mb)
G2.31.2023 కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు  XII Package no.12 విలేజ్ ఒఫ్ ముస్తాబాద్ మండలం PN
భూసేకరణవిభాగం చూడుము(2.41mb)
G2.76.2024 PN బావుసాయిపేట్(v) కోనరావుపేట(m) sy.no 340 Ac.5.23 gts భూసేకరణవిభాగం చూడుము(1.73mb)
30.01.2024 అనుపురం PD Extension 30.01.2024  భూసేకరణవిభాగం చూడుము(1.78mb)
G2.1125.2023. సిరిసిల్ల PN Preliminary నోటిఫికేషన్  భూసేకరణవిభాగం చూడుము(1.64mb)
ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ extention of Acquisition of land to an extent of Ac 20.20 3/4 gts for construction of Bustand, Parking place, and pilimigrim centers at వేములవాడ
భూసేకరణవిభాగం చూడుము(1.25mb)
17th బెటాలియన్ LA PN నోటిఫికేషన్ భూసేకరణవిభాగం చూడుము(4.1mb)
G2.26.2023 ధర్మారం PN నోటిఫికేషన్ భూసేకరణవిభాగం చూడుము(4.98mb)
G2.897.2023 నర్సింగాపూర్ PN for 0.2250 gts భూసేకరణవిభాగం చూడుము(5.99mb)
G2.97.2022 బదనకల్ Village TSIIC land acquisiton భూసేకరణవిభాగం చూడుము(4.27mb)
G2.98.2022 అనంతారం Ac 2.01 gts PD భూసేకరణవిభాగం చూడుము(4.29mb)
అనంతారం ఇల్లంతకుంట PN భూసేకరణవిభాగం చూడు(5.19mb)
చీర్లవంచ అక్వా హబ్ Form VI భూసేకరణవిభాగం చూడు(4.40mb)
G.2061.2019 చీర్లవంచ 13.01.2023 భూసేకరణవిభాగం చూడు(3.70mb)
G2.889.2022 భూసేకరణవిభాగం చూడు(4.52mb)
G2.2256.2022 VTADA బస్థాండ్ మరియు పిలిగ్రామ్ అమినిటీస్  భూసేకరణవిభాగం చూడు(3.1mb)
వర్దవెల్లి MMR structures Form VI భూసేకరణవిభాగం చూడు(4.54mb)
G2.1540.2022 R&R కాలనీ LA at దేశాయిపల్లి Ho విలాసాగర్ of బోయిన్ పల్లి మండలం భూసేకరణవిభాగం  చూడు(3.72mb)
G2.387.2021 రైల్వే PD నోటిఫికేషన్ 28.05.2022 వేములవాడ & నాంపల్లి గ్రామాలు భూసేకరణవిభాగం  చూడు(5.96mb)
G2. 30.2020 ఫారము-7 భూసేకరణవిభాగం  చూడు(2.00mb)
హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ ఆన్ మూలవాగు at తిప్పాపూర్ & వేములవాడ భూసేకరణవిభాగం  చూడు(4.13mb)
విలాసాగర్  92.28gts PD  భూసేకరణవిభాగం  చూడు(9.02mb)
చీర్లవంచ అక్వా హబ్  PD భూసేకరణవిభాగం  చూడు(3.36mb)
G2.1585.2017 అనంతగిరి PD extension భూసేకరణవిభాగం  చూడు(996kb)
G2.3606.2021 విలాసాగర్ 12.07gts PD భూసేకరణవిభాగం  చూడు(2.35mb)
అనంతగిరి పిడి ఎక్స్‌టెన్షన్ ప్రొసీడింగ్ dt 01.03.2019 G.1585.2017 భూసేకరణవిభాగం  చూడు(757kb)
ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ 22.02.2020 నుండి (12) నెలల వరకుపొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం  చూడు(491kb)
G2-1043-2018 దాచారం Ac.60.03.75 gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(216kb)
G2-1192-2019 నామాపూర్ Ac 13.32 gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(190kb)
G2-1193-2019 నామాపూర్ Ac 5.23 gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(186kb)
G2-1194-2019 నామాపూర్ Ac.8.12 .50 భూసేకరణవిభాగం  చూడు(194kb)
G2-1264- 2019 చీకోడు,మొర్రాయిపల్లి,ముస్తాబాద్ Ac 20.31 .50 భూసేకరణవిభాగం  చూడు(188kb)
G2-1280 -2017 కనగర్తి Ac.25.00 gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(184kb)
G2-1282-2018 గొల్లపల్లి(గ్రా) Ac.20.02 .50gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(190kb)
G2-1283 -2018 దుమాల – Ac14.24gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(181kb)
G2-1299-2018 జిల్లెల్ల Ac 60.23gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(188kb)
G2-1629 -2017 రాజన్నపేట్ Ac.15.01gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(178kb)
G2-1630 -2017ధర్మారం, మర్థన్ పేట్ & పెద్దూర్ Ac.20.37gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(183kb)
G2-1648-2017 కొండాపూర్ Ac.23.18 gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(188kb)
G2-1684 -2017 ధర్మారం Ac.30.21 .25gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(183kb)
G2-1687 -2018 మల్కాపేట్,మర్థన్ పేట్ & నారాయణపూర్ 17.38 gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(187kb)
G2-2890 -2017 కనగర్తి Ac.17.27 .50gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(185kb)
G2-2892-2017 రామన్నపేట్ -Ac 22.22gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(213kb)
G2-2914-17 కొలనూర్ Ac.40.14gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(177kb)
G2-3201 -2017 మల్కాపేట్ Ac.13.36 .50gts భూసేకరణవిభాగం  చూడు(184kb)
G2-3202 -2017 నాగారం(గ్రా) Ac.13.36gts భూసేకరణవిభాగం చూడు(191kb)
G2-3203-2017 పల్లిమక్త Ac 16.19 .50 భూసేకరణవిభాగం  చూడు(191kb)
ఓబులాపూర్,వెల్జిపూర్,వల్లంపట్ల,ఇల్లంతకుంట మండల్ యొక్క రహీంఖాన్ పేట్ గ్రామాలకు సంబంధించిన సమాంతర కన్వేయర్ 05.05.2020 న నోటిఫికేషన్ పొడగింపు(1) భూసేకరణవిభాగం  చూడు(510kb)
G2 1042 2019 ప్యాకేజ్-11 కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తంగళ్ళపల్లి మండలం యొక్క జిల్లెల గ్రామం ఫార్మ్-C  పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(194kb)
G2 1281 2018 ప్యాకేజ్-09,కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిజామాబాద్  of కోనరావుపేట మండలం ఫామ్-C పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(272kb)
G2 2891 2017 ప్యాకేజ్-09 నాగారం గ్రామము of కోనరావు పేట మండలం ఫామ్-C పొడిగింపు   భూసేకరణవిభాగం చూడు(183kb)
ఎక్స్ టెన్షన్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఫోర్ ల్యాండ్ ఆక్వాసిషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కనగర్తి గ్రామం కోనరావుపేట్ మండల్, ప్యాకేజ్-09 భూసేకరణవిభాగం చూడు(487kb)
ప్యార్లల్ కన్వేయర్ పొడిగింపు PN 05.05.2020 భూసేకరణవిభాగం చూడు(510kb)
 డ్రాఫ్ట్ డిక్లరేషన్ G2.951.2018  భూసేకరణవిభాగం చూడు(996kb)
దాచారం PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(217kb)
PD ఎక్స్ టెన్షన్ ఆఫ్  G2.916.2020 ప్యార్లాల్ కన్వేయర్ సిస్టమ్ అడిషినల్ లిఫ్ట్, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్01 భూసేకరణవిభాగం చూడు(117kb)
వల్లంపట్ల ఫారం- IV ఆమోదం కాపీ
భూసేకరణవిభాగం చూడు(4.87mb)
అనంతగి విలేజ్ యొక్క పిడి విస్తరణ Proc. No. G1.1585.2017. Dt.20.03.2020. (1) భూసేకరణవిభాగం చూడు(698kb)
మద్దిమల్ల మరియు వీర్నపల్లి ఫారం- VI
భూసేకరణవిభాగం చూడు(3.45mb)
G2.921.2019 ఆమోదించిన PN పొడిగింపు

భూసేకరణవిభాగం

చూడు(108kb)
G2.1840.2019 ఫారం-C పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(294kb)
G2.1850.2019 ఫారం-C పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(298kb)
G2.2267.2019 పొడిగింపు ప్రెజర్ మెయిన్స్ లా ఫార్మ్-సి పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(8.82mb)
G2.2370.2018 నర్సింహులపల్లి పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(448kb)
G2.2401.2018 థాడూర్ పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(444kb)
G2.2402.2018 బస్వాపూర్ పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(469kb)
G2.2403.2018 బద్దెనపల్లి పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(450kb)
G2.1920.2019 కోనరావు పేట మరియు వీర్నపల్లి పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(1.47mb)
G2.29.2017 VTADA పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(255kb)
G2.3208.2017 VTADA PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(237kb)
G2.95.2018 బోనాల PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(418kb)
G2.156.2018 మారుపాక PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(629kb)
G2.20.2017 రైల్వే బి.జి లైన్ PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(881kb)
PN ఉపసంహరణ ప్రొసీడింగ్స్ భూసేకరణవిభాగం చూడు(902kb)
G2.363.2020 PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(778kb)
G2.1585.2017 PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(906kb)
G2.364.2020 రైల్వే నాంపల్లి మరియు వేములవాడ ప్రెస్ నోట్
భూసేకరణవిభాగం చూడు(1.10mb)
G2.30.2020 PN నిజామాబాద్ భూసేకరణవిభాగం చూడు(4.78mb)
G2.2256.2019 కొత్త చెరువు PN భూసేకరణవిభాగం చూడు(7mb)
G2-1042-2019 జిల్లెల PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(621kb)
G2-1043-2019 దాచారం PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(634kb)
G2-1192-2019  నామాపూర్ PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(582kb)
G2-1193-2019 బంధన్‌కల్ PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(585kb)
G2-1194-2019 నామాపూర్ PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(576kb)
G2-1264-2019 చీకోడు మొర్రాయిపల్లి & ముస్తాబాద్  PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(584kb)
G2-1280-2018 కనగర్తి PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(630kb)
G2-1281-2018 నిజామాబాద్ PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(601kb)
G2-1282-2018 గొల్లపల్లి PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(630kb)
G2-1283-2018 దుమాల PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(631kb)
G2-3201-2017 మల్కాపేట్ PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(663kb)
G2-94-2018 మల్కాపేట్ PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(189kb)
G2-921-2019 ధర్మారం, కొలనూర్, మర్థన్‌పేట్, నారాయణపూర్, పదిర, దుమాల, బొప్పాపూర్, గొల్లపల్లి, అక్కపల్లి, బోనాల PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(189kb)
G2-2780-2017 సుద్దాల PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(189kb)
G2-849-2018 కోనరావు పేట, కనగర్తి, పల్లిమక్త, వెంకట్రావ్ పేట్, సుద్దాల, కొండాపూర్, పదిర, దుమాల, అల్మాస్ పూర్ & లింగంపల్లి PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(189kb)
G2.157.2018 లింగంపల్లి PD పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(552kb)
G2.215.2018 నిజామాబాద్ PD పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(551kb)
G2.224.2018 నిజామాబాద్, నిమ్మపల్లి& కోనరావుపేట్ PD పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(538kb)
G2.1629.2017 రాజన్నపేట్ PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(523)
G2.1630.2017 ధర్మారం, మర్థన్ పేట్ & పెద్దూరు PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(521kb)
G2.1648.2017  కొండపూర్ PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(519kb)
G2.1684.2018 ధర్మారం PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(557kb)
G2.2890.2017 కనగర్తి PD పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(548kb)
G2.2891.2017 నాగారం PD పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(536kb)
G2.2892.2017 రామన్నపేట్ PD పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(531kb)
G2.2914.2017 కొలనూర్ PD పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(546kb)
G2.3202.2017 నాగారం PD పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(564kb)
G2.3203.2017 పల్లిమక్త PD పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(530kb)
G2.1299.2018 జిల్లెల PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(530kb)
G2.1163.2020 వీర్నపల్లి& మద్దిమల్ల PN పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(531kb)
G2.1687.2018 మల్కపేట్,మర్తన్ పేట& నారాయణపూర్ భూసేకరణవిభాగం చూడు(551kb)
Preliminary Notification to acquire lands to an extent of Ac.65.24 gts in చీర్లవంచ గ్రామము ,తగళ్ళపల్లి మండలం under RFCT LARR Act, 2013 భూసేకరణవిభాగం చూడు(264kb)
G2.1840.2019 రేపాక, ముస్కాని పేట్, గాలిపల్లి, తాళ్లపల్లి భూసేకరణవిభాగం చూడు(284kb)
G2.1850.2019 వెల్జిపూర్, అనంతారం, రహీంఖాన్ పేట్, వంతడుపుల భూసేకరణవిభాగం చూడు(554kb)
G2.1130.2018 తిప్పాపూర్ గ్రామము,ఇల్లంతకుంట మండల్  భూసేకరణవిభాగం చూడు(354kb)
G2.1685.2018 PN Extension భూసేకరణవిభాగం చూడు(261kb)
G2-1041-2019 కోనరావుపేట్, నిమ్మపల్లి, కొలనూర్, శివంగలపల్లి, అల్మస్పూర్ & కంచర్ల భూసేకరణవిభాగం చూడు(258kb)
G2.2061.2019 Form – C  Extention భూసేకరణవిభాగం చూడు(554kb)
G2.961.2020 PD Lifting of Additional 1TMC of water from MMR to అనంతగిరి రిజర్వాయర్ Under కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు Package No.1 link No.4 భూసేకరణవిభాగం చూడు(154kb)
Form-VII notification of కొతపల్లి మనోహరాబాద్ రైల్వే లైన్ ల్యాండ్ acquisition for an extent of Ac 169.32 gts భూసేకరణవిభాగం చూడు(10.6kb)
రగుడు జంక్షన్ PD భూసేకరణవిభాగం చూడు(10.8kb)
G2.1165.2020 సారంపల్లి గ్రామము PN Extention భూసేకరణవిభాగం చూడు(323kb)
G2.1441.2020 మొహినికుంట గ్రామము PN Extention భూసేకరణవిభాగం చూడు(329kb)
G2.1445.2020 మద్దికుంట గ్రామము PN Extention భూసేకరణవిభాగం చూడు(329kb)
G2.1451.2020 నామాపూర్ గ్రామము PN Extention భూసేకరణవిభాగం చూడు(156kb)
G2.2053.2019 మొహిని కుంట గ్రామము PN Extention భూసేకరణవిభాగం చూడు(165kb)
సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కోసం సిరిసిల్ల రెవెన్యూగ్రామంలో 11.00 ఎకరాల భూమిని సేకరించేందుకు ముందస్తు ప్రకటన భూసేకరణవిభాగం చూడు(2.74mb)

ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ 102.00 ఎకరాలు పెద్దూర్ మరియు బోనాల గ్రామాలకు ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్

భూసేకరణవిభాగం చూడు(2.02mb)
చీర్లవంచ,చింతల్తాన గ్రామాల్లో 361.04 ఎకరాల ఆక్వా హబ్ కు ముందస్తు నోటిఫికేషన్ 
భూసేకరణవిభాగం చూడు(3.56mb)
దుమాల  PD G2.1283.2018 భూసేకరణవిభాగం చూడు(4.00mb)
గొల్లపల్లి   PD G2.1282.2018 భూసేకరణవిభాగం చూడు(3.95mb)
రాజన్నపేట్  PD G2.1629.2017 భూసేకరణవిభాగం చూడు(3.87mb)
నామాపూర్ PD G2.1192.2019  భూసేకరణవిభాగం చూడు(6.86mb)
బందన్ కల్ PD G2.1193.2019  భూసేకరణవిభాగం చూడు(4.45mb)
మోహినికుంట PD G2.1441.2020 భూసేకరణవిభాగం చూడు(4.72mb)
మద్దికుంట  PD G2.1445.2020 భూసేకరణవిభాగం చూడు(5.82mb)
ముస్తాబాద్,చీకోడ్,మొర్రాయి పల్లి, PD G2.1264.2019  భూసేకరణవిభాగం చూడు(9.31mb)
ముస్తాబాద్,మోయిన్ కుంట, PD G2.2053.2019  భూసేకరణవిభాగం చూడు(7.32mb)
G2.2060.2019 ప్రొసీడింగ్ dt. 24.11.2021. భూసేకరణవిభాగం చూడు(508kb)
G2.423.2016 2వ బై పాస్ PD పొడిగింపు భూసేకరణవిభాగం చూడు(572kb)
G1.1190.2020 సంకేపల్లి PD  భూసేకరణవిభాగం చూడు(5.9mb)
G2.363.2020 రైల్వే PD  భూసేకరణవిభాగం చూడు(7.15mb)
G2.95.2018 బోనాల PD  భూసేకరణవిభాగం చూడు(2.94mb)
G2.20.2017 రైల్వే P D Dt.20.12.2021 భూసేకరణవిభాగం చూడు(8.09mb)
G2.1041.2019 మల్కాపేట్ రిజర్వాయర్ P D Dt.20.12.2021 భూసేకరణవిభాగం చూడు(20.00mb)
G2.3606.2021 అడిషినల్ 1.1 T M C విలాసాగర్ P N భూసేకరణవిభాగం చూడు(15.04mb)
G2.1920.2019 PD of మద్దిమల్ల,అడివి పదిర & వీర్ణపల్లి భూసేకరణవిభాగం చూడు(3.83mb)
G2.2370.2018 PN పొడగింపు నరశింహులపల్లి గ్రామం  భూసేకరణవిభాగం చూడు(719kb)
G2.2401.2018 ఎక్స్టెంషన్ ఆఫ్  PN ఆఫ్ తాండూర్ విలేజ్ ఆఫ్ తంగళ్ళపల్లి  భూసేకరణవిభాగం చూడు(667kb)
G2.2402.2018 PN ఎక్స్టెంషన్ ఆఫ్ బస్వాపూర్ విలేజ్ ఆఫ్ తంగళ్ళపల్లి భూసేకరణవిభాగం చూడు(680kb)
G2.2403.2018 PD ఎక్స్టెంషన్ ఆఫ్ బద్దెనపల్లి భూసేకరణవిభాగం చూడు(1.51kb)
G2.3205.2017 బద్దిపోచమ్మ P. D భూసేకరణవిభాగం చూడు(4.05kb)
Gazette No.1 Change of Village in PN from వరదవెల్లి నుండి విలాసాగర్ భూసేకరణవిభాగం
చూడు(612mb)  
G1. 84 .2022 preliminary notification for వేములవాడ & తిప్పాపూర్ High level bridge భూసేకరణవిభాగం చూడు(2.82mb)
G2.387.2020 నాంపల్లి రైల్వే లైన్ PD భూసేకరణవిభాగం చూడు(3.08mb)
G2.387.2020-1 వేములవాడ రైల్వే లైన్ PD భూసేకరణవిభాగం చూడు(6.86mb)
G2.387.2020-2 అనుపురం రైల్వే లైన్ PD భూసేకరణవిభాగం చూడు(6.17mb)
G2.87.2022 అనుపురం PN Form-c భూసేకరణవిభాగం చూడు(4.11mb)
G2.90.2022 ఆరెపల్లి PN Form-c భూసేకరణవిభాగం చూడు(8.97mb)
G2.89.2022 రుద్రవరం PN భూసేకరణవిభాగం చూడు(6.28mb)
G2.736.2021 వర్దవెల్లి అదనపు  1.1 TMC PD భూసేకరణవిభాగం చూడు(3.48mb)
G2.3606.2021 విలాసాగర్ అదనపు  1.1 TMC PD భూసేకరణవిభాగం చూడు(5.21mb)
G2.3606.2021 విలాసాగర్ -2 PD భూసేకరణవిభాగం చూడు(3.18mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

View Synonyms and Definitions