ముగించు

ఇంజనీర్

 

క్రమసంఖ్య పేరు శాఖ హోదా ఫోన్ నెంబర్
1 ఎ .అమరేందర్ రెడ్డి ఇరిగేషన్ ఈ.ఈ 7093890700
2 వి. కనకరత్నం పంచాయిత్ రాజ్ఇంజనీరు ఈ.ఈ 9121135670
3 లక్ష్మణ్ రావు పంచాయిత్ రాజ్ఇంజనీరు డి.ఏ.ఒ 9505507834
4 బి. ప్రసాద్ డివై.ఈ.ఈ 9398666536
5 డి విజ్ఞేశ్వర్ రెడ్డి ఆర్&బి ఈ.ఈ 9440818154
6 జానకి ఎంబి(ఇంట్ర) ఎస్ఈ. 9100120573
7 ఎన్. సత్యనారాయణ రెడ్డి  ఆర్&బి డి.ఈఈ సిరిసిల్ల 9440818420
8 కిరణ్  ఆర్&బి ఎ.ఈ సిరిసిల్ల 9440818864
9 పి.సురేష్ బాబు  ఆర్&బి డి.ఈఈ వేములవాడ 9440818424
10 సతీష్  ఆర్&బి ఎ.ఈ వేములవాడ 9440818862
11 నరేందర్  ఆర్&బి ఎ.ఈ ముస్తాబాద్ 9440818863
12 అనిల్ కుమార్ టి ఎస్ డబ్లూ ఐడిసి ఎ.ఈఈ 9704701519
13 శ్రీనివాస్ రెడ్డి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్-తొమ్మిది ఈ.ఈ 9502777900
14 రవీందర్ రెడ్డి

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్-పది

ఈ.ఈ 9704986295