ముగించు

మండలాలు & గ్రామ పంచాయితీలు

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా లోని మండలాలు 
క్రమసంఖ్య మండలం పేరు గ్రామ పంచాయతీల సంఖ్య
1 బోయినపల్లి 23
2 చందుర్తి 19
3 ఇల్లంతకుంట 33
4 ఎల్లారెడ్డిపేట  24
5 గంభీరావుపేట 21
6 కోనరావుపేట 28
7 ముస్తాబాద్ 22
8 రుద్రంగి  10
9 తంగళ్ళపల్లి 30
10 వేములవాడ 11
11 వేములవాడ రూరల్ 17
12 వీర్ణపల్లి 17
13 సిరిసిల్ల
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా లోని గ్రామపంచాయితీలు
క్రమసంఖ్య మండలం పేరు గ్రామపంచాయితీ పేరు
1 బోయినపల్లి  అనంతపల్లి
2 బోయినపల్లి  బోయినపల్లి 
3 బోయినపల్లి  బురుగుపల్లి
4 బోయినపల్లి  దేశాయిపల్లి
5 బోయినపల్లి  దున్ డ్రపల్లి
6 బోయినపల్లి  గుండన్నపల్లి
7 బోయినపల్లి  జగ్గారావు పల్లి
8 బోయినపల్లి  కొదురుపాక
9 బోయినపల్లి  కోరెమ్
10 బోయినపల్లి  కొత్తపేట
11 బోయినపల్లి  మల్కాపూర్
12 బోయినపల్లి  మల్లాపూర్
13 బోయినపల్లి  మాన్వాడ
14 బోయినపల్లి  మార్లపేట
15 బోయినపల్లి  నర్సింగాపూర్
16 బోయినపల్లి  నీలోజిపల్లి
17 బోయినపల్లి  రామన్నపేట
18 బోయినపల్లి  రత్నంపేట
19 బోయినపల్లి  స్తంభంపల్లి
20 బోయినపల్లి  తడగొండ
21 బోయినపల్లి  వరదవెల్లి
22 బోయినపల్లి  వెంకట్రావుపల్లి
23 బోయినపల్లి  విలాసాగర్
24 చందుర్తి అనంతపల్లి
25 చందుర్తి ఆషిరెడ్డిపల్లి
26 చందుర్తి బండపల్లి
27 చందుర్తి చందుర్తి
28 చందుర్తి దేవుని తండా
29 చందుర్తి జోగాపుర్
30 చందుర్తి కట్టలింగంపేట్
31 చందుర్తి కిష్టంపేట్
32 చందుర్తి కొత్తపేట
33 చందుర్తి లింగంపేట్
34 చందుర్తి మల్యాల్
35 చందుర్తి మర్రిగడ్డ
36 చందుర్తి మూడపల్లి
37 చందుర్తి నర్సింగాపూర్
38 చందుర్తి రామన్న పేట
39 చందుర్తి రామరావుపల్లి
40 చందుర్తి సణుగుల
41 చందుర్తి తిమ్మాపూర్
42 చందుర్తి యెంగల్
43 ఇల్లంతకుంట అనంతగిరి
44 ఇల్లంతకుంట  అనంతారం
45 ఇల్లంతకుంట   ఆరేపల్లి
46 ఇల్లంతకుంట  చిక్కుడువానిపల్లి
47 ఇల్లంతకుంట  దాచారం
48 ఇల్లంతకుంట  ఇల్లంతకుంట
49 ఇల్లంతకుంట  గాలిపెల్లి
50 ఇల్లంతకుంట  గొల్లపల్లి
51 ఇల్లంతకుంట  గుడెపుపల్లి
52 ఇల్లంతకుంట  జగమ్రెడ్డిపల్లి
53 ఇల్లంతకుంట  జవహర్ పేట్
54 ఇల్లంతకుంట  కందికట్కూర్
55 ఇల్లంతకుంట  కేసన్నపల్లి
56 ఇల్లంతకుంట  కిష్టారావుపల్లి
57 ఇల్లంతకుంట  ముస్కానిపేట్
58 ఇల్లంతకుంట  నర్సక్కపేట్
59 ఇల్లంతకుంట  ఓబులాపురం
60 ఇల్లంతకుంట  పత్తికుంటపల్లి
61 ఇల్లంతకుంట  పెద్దలింగాపురం
62 ఇల్లంతకుంట  పొత్తూర్
63 ఇల్లంతకుంట  రహీంఖాన్ పేట్
64 ఇల్లంతకుంట  రామోజీపేట్
65 ఇల్లంతకుంట  రంగంపేట
66 ఇల్లంతకుంట  రేపాక
67 ఇల్లంతకుంట  సిరికొండ
68 ఇల్లంతకుంట  సోమారంపేట్
69 ఇల్లంతకుంట  తాళ్ళపల్లి
70 ఇల్లంతకుంట  తెనిగువారిపల్లి
71 ఇల్లంతకుంట  తిప్పాపురం
72 ఇల్లంతకుంట  వల్లంపట్ల
73 ఇల్లంతకుంట  వంతడుపుల
74 ఇల్లంతకుంట  వెల్జీపురమ్
75 ఇల్లంతకుంట  వెంకట్రావ్ పల్లి
76 గంభీరావ్ పేట్ ధమన్నపేట్
77 గంభీరావ్ పేట్  దేశాయిపేట్
78 గంభీరావ్ పేట్ గజసింగవరం
79 గంభీరావ్ పేట్ గంభీరావ్ పేట్
80 గంభీరావ్ పేట్ గోరింటల
81 గంభీరావ్ పేట్ జగధంబతండా
82 గంభీరావ్ పేట్ కొలమద్ది
83 గంభీరావ్ పేట్ కొత్తపల్లి
84 గంభీరావ్ పేట్ లక్ష్మీపూర్
85 గంభీరావ్ పేట్ లింగన్నపేట్
86 గంభీరావ్ పేట్ మల్లారెడ్డిపేట్
87 గంభీరావ్ పేట్ మల్లుపల్లి
88 గంభీరావ్ పేట్ ముచ్చెర్ల
89 గంభీరావ్ పేట్ ముస్తాఫనగర్
90 గంభీరావ్ పేట్ నాగంపేట్
91 గంభీరావ్ పేట్ నర్మాల
92 గంభీరావ్ పేట్ పొన్నాలపల్లి
93 గంభీరావ్ పేట్ రాజేశ్వర్ రావు కాలనీ
94 గంభీరావ్ పేట్ రాజుపేట
95 గంభీరావ్ పేట్ సముద్రలింగాపూర్
96 గంభీరావ్ పేట్ శ్రీగాధ
97 కోనరావు పేట్ అజ్మీర తండా
98 కోనరావు పేట్ బౌసైపేట్
99 కోనరావు పేట్ ధర్మారం
100 కోనరావు పేట్ ఎగ్లాస్పూర్
101 కోనరావు పేట్ గొల్లపల్లి(కొలనూర్)
102 కోనరావు పేట్  గొల్లపల్లి (వట్టిమల్ల) 
103 కోనరావు పేట్  గోవిందరావు పేట్ తాండ
104 కోనరావు పేట్

జై సెవలాల్ భూక్యారెడ్డి తాండ

105 కోనరావు పేట్  జై సెవలాల్ ఊరు తాండ
106 కోనరావు పేట్ కమ్మారిపేట్ తాండ
107 కోనరావు పేట్ కనగర్తి
108 కోనరావు పేట్ కొలనూర్
109 కోనరావు పేట్ కోనరావు పేట్
110 కోనరావు పేట్ కొండాపూర్
111 కోనరావు పేట్ మల్కాపేట్
112 కోనరావు పేట్ మామిడిపల్లి
113 కోనరావు పేట్ మంగళ్ళపల్లి
114 కోనరావు పేట్ మర్రిమడ్ల
115 కోనరావు పేట్ మర్థన్పేట్
116 కోనరావు పేట్ నాగారం
117 కోనరావు పేట్ నిమ్మపల్లి
118 కోనరావు పేట్ నిజామబాద్
119 కోనరావు పేట్ పల్లిమక్త
120 కోనరావు పేట్ రామన్నపేట్
121 కోనరావు పేట్ శివంగలపల్లి
122 కోనరావు పేట్ సుద్ధాల
123 కోనరావు పేట్ వట్టిమల్ల
124 కోనరావు పేట్ వెంకట్రావుపేట్
125 ముస్తాబాద్ అవునూర్
126 ముస్తాబాద్ బదనకల్
127 ముస్తాబాద్ చీకోడ్
128 ముస్తాబాద్ చిప్పలపల్లి
129 ముస్తాబాద్ గన్నేవానిపల్లి
130 ముస్తాబాద్ గోపాల్పల్లి
131 ముస్తాబాద్ గూడెం
132 ముస్తాబాద్ గూడూర్
133 ముస్తాబాద్ కొండాపూర్
134 ముస్తాబాద్ మద్దికుంట
135 ముస్తాబాద్ మోయిన్ కుంట
136 ముస్తాబాద్ మొరాయిపల్లి
137 ముస్తాబాద్ మొర్రాపూర్
138 ముస్తాబాద్ ముస్తాబాద్
139 ముస్తాబాద్ నామాపూర్
140 ముస్తాబాద్ పోతుగల్
141 ముస్తాబాద్ రామలక్ష్మన్పల్లి
142 ముస్తాబాద్ రాంరెడ్డిపల్లి
143 ముస్తాబాద్ సేవలాల్ తాండ
144 ముస్తాబాద్ తెర్లుమద్ది
145 ముస్తాబాద్ తుర్కపల్లి
146 ముస్తాబాద్ వెంకట్రావ్ పల్లి
147 రుద్రంగి అడ్డబొరే తాండ
148 రుద్రంగి బడి తాండ
149 రుద్రంగి చింతామణి తాండ
150 రుద్రంగి

దేగవత్ తాండ

151 రుద్రంగి గైడిగుట్ట తాండ
152 రుద్రంగి మనాల
153 రుద్రంగి రూప్లనాయక్ తాండ
154 రుద్రంగి రుద్రంగి
155 రుద్రంగి సర్పంచ్ తాండ
156 రుద్రంగి వీరుణి తాండ
157 తంగళ్ళపల్లి అంకిరెడ్డిపల్లి
158 తంగళ్ళపల్లి అంకుసాపూర్
159 తంగళ్ళపల్లి బద్దెనపల్లి
160 తంగళ్ళపల్లి బాలమల్లుపల్లి
161 తంగళ్ళపల్లి బస్వాపూర్
162 తంగళ్ళపల్లి చీర్లవంచ
163 తంగళ్ళపల్లి చిన్నలింగాపూర్
164 తంగళ్ళపల్లి చింతల ఠాణ
165 తంగళ్ళపల్లి దేశాయిపల్లి
166 తంగళ్ళపల్లి గండిలచ్చపేట
167 తంగళ్ళపల్లి గోపాల్ రావు పల్లె
168 తంగళ్ళపల్లి ఇందిరమ్మ కాలనీ
169 తంగళ్ళపల్లి ఇందిరానగర్
170 తంగళ్ళపల్లి జిల్లెల్ల
171 తంగళ్ళపల్లి కస్బేకట్కూర్
172 తంగళ్ళపల్లి లక్ష్మీపూర్
173 తంగళ్ళపల్లి మల్లాపూర్
174 తంగళ్ళపల్లి మండేపల్లి
175 తంగళ్ళపల్లి నర్సింహులపల్లి
176 తంగళ్ళపల్లి నేరెళ్ళ
177 తంగళ్ళపల్లి ఓబులాపూర్
178 తంగళ్ళపల్లి పద్మానగర్
179 తంగళ్ళపల్లి పాపయ్యపల్లి
180 తంగళ్ళపల్లి రాళ్ళపేట
181 తంగళ్ళపల్లి రాంచంద్రాపూర్
182 తంగళ్ళపల్లి రామన్నపల్లి
183 తంగళ్ళపల్లి సారంపల్లి
184 తంగళ్ళపల్లి తాడూర్
185 తంగళ్ళపల్లి తంగళ్ళపల్లి
186 తంగళ్ళపల్లి వేణుగోపాల్ పూర్
187 వీర్ణపల్లి అడవిపదిర
188 వీర్ణపల్లి బాబాయి చెరువు తాండ
189 వీర్ణపల్లి బంజేరు
190 వీర్ణపల్లి భవుసింగ్ నాయక్ తాండ
191 వీర్ణపల్లి భూక్య తాండ
192 వీర్ణపల్లి ఎర్రగడ్డ తాండ
193 వీర్ణపల్లి గర్జనపల్లి
194 వీర్ణపల్లి జవహర్ లాల్ నాయక్ తాండ
195 వీర్ణపల్లి కంచర్ల
196 వీర్ణపల్లి లాల్ సింగ్ తాండ
197 వీర్ణపల్లి మద్దిమల్ల
198 వీర్ణపల్లి మద్దిమల్ల తాండ
199 వీర్ణపల్లి రంగంపేట్
200 వీర్ణపల్లి సీతారాం నాయక్ తాండ
201 వీర్ణపల్లి శాంతి నగర్
202 వీర్ణపల్లి వన్ పల్లి
203 వీర్ణపల్లి వీర్ణపల్లి
204 వేములవాడ అనుపురం(ఆర్&ఆర్ కాలనీ)
205 వేములవాడ ఆరెపల్లి
206 వేములవాడ చంద్రగిరి
207 వేములవాడ చీర్లవంచ((ఆర్&ఆర్ కాలనీ))
  వేములవాడ

చింతల ఠాణ(ఆర్&ఆర్ కాలనీ)

209 వేములవాడ గుర్రంవానిపల్లి(ఆర్&ఆర్ కాలనీ)
210 వేములవాడ కొడుముంజ(ఆర్&ఆర్ కాలనీ)
211 వేములవాడ మార్పక
212 వేములవాడ రుద్రారం(ఆర్&ఆర్ కాలనీ)
213 వేములవాడ సంకెపల్లె
214 వేములవాడ శబాష్ పల్లి
215 వేములవాడ రూరల్ అచ్చనపల్లి
216 వేములవాడ రూరల్ బాలరాజ్ పల్లి
217 వేములవాడ రూరల్ బొల్లారం
218 వేములవాడ రూరల్ చెక్కపల్లి
219 వేములవాడ రూరల్ ఎదురుగట్ల
220 వేములవాడ రూరల్ ఫాజిల్ నగర్
221 వేములవాడ రూరల్ హన్మజీపేట్
222 వేములవాడ రూరల్ జయవరం
223 వేములవాడ రూరల్ లింగమపల్లి
224 వేములవాడ రూరల్ మల్లారం
225 వేములవాడ రూరల్ మర్రిపల్లి
226 వేములవాడ రూరల్ నాగయ్యపల్లి
227 వేములవాడ రూరల్ నమిలిగుండుపల్లి
228 వేములవాడ రూరల్ నూకలమర్రి
229 వేములవాడ రూరల్ తుర్కషీ నగర్
230 వేములవాడ రూరల్ వట్టెంల
231 వేములవాడ రూరల్ వెంకటపల్లి
232 ఎల్లారెడ్డి పేట్ అగ్రహారం
233 ఎల్లారెడ్డి పేట్ అక్కపల్లి
234 ఎల్లారెడ్డి పేట్ అల్మాస్ పూర్
235 ఎల్లారెడ్డి పేట్ బకూర్పల్లి తాండ
236 ఎల్లారెడ్డి పేట్ బండలింగంపల్లి
237 ఎల్లారెడ్డి పేట్ బొప్పాపూర్
238 ఎల్లారెడ్డి పేట్ బుగ్గ రాజేశ్వర తాండ
239 ఎల్లారెడ్డి పేట్ దేవునిగుట్ట తాండ
240 ఎల్లారెడ్డి పేట్ దుమాల
241 ఎల్లారెడ్డి పేట్ గొల్లపల్లి
242 ఎల్లారెడ్డి పేట్ గుండారం
243 ఎల్లారెడ్డి పేట్ గుంటపల్లి చెరువు తాండ
244 ఎల్లారెడ్డి పేట్ హరిదాస్ నగర్
245 ఎల్లారెడ్డి పేట్ కిస్టునాయక్ తాండ
246 ఎల్లారెడ్డి పేట్ కోరుట్లపేట్ 
247 ఎల్లారెడ్డి పేట్ నారాయణపూర్
248 ఎల్లారెడ్డి పేట్ పదిర
249 ఎల్లారెడ్డి పేట్ పోతిరెడ్డిపల్లి
250 ఎల్లారెడ్డి పేట్ రాగట్లపల్లి
251 ఎల్లారెడ్డి పేట్ రాజన్నపేట్
252 ఎల్లారెడ్డి పేట్ సింగారం
253 ఎల్లారెడ్డి పేట్ తిమ్మాపూర్
254 ఎల్లారెడ్డి పేట్ వెంకటాపూర్
255 ఎల్లారెడ్డి పేట్ ఎల్లారెడ్డి పేట్