ముగించు

డి ఆర్ డి ఓ

 

క్రమసంఖ్య పేరు హోదా మండలం ఫోన్ నెంబర్
1 బి శేషాద్రి సిరిసిల్ల పిడి,డి ఆర్ డి ఓ 9281486996
2 డి.కృష్ణ సిరిసిల్ల ఏ పి డి 9121209616
3 కె.నర్సయ్య సిరిసిల్ల ఏ పి డి 7095515554
4 ఎ.పాపారావు సిరిసిల్ల ఏ పి ఓ ,పింఛన్లు 9676983144