ముగించు

పోలీస్

 

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా పోలీస్ అధికారులు 
క్రమ సంఖ్య హోదా అధికార పరిధి పేరు మొబైల్ నెంబర్ ఈ మెయిల్
1 పోలీసు సూపరింటెండెంట్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా 8712656400 sp@rsla.tspolice.gov.in
2 అడిషినల్.ఎస్‌పి ఎడి‌ఎం‌ఎన్. సిరిసిల్ల 8712656401 addlsp-rsla@tspolice.gov.in
3 ఎస్ డి పి ఓ(డీ ఎస్ పి) ఎస్ డి పి ఓ సిరిసిల్ల 8712656365 sdporsla@rsla.tspolice.gov.in
4 ఎస్ డి పి ఓ(డీ ఎస్ పి) ఎస్ డి పి వేములవాడ 8712656412 sdpovmd@rsla.tspolice.gov.in
5 పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ సిరిసిల్ల టౌన్ పోలీసు స్టేషన్ 8712656366 shorslat@rsla.tspolice.gov.in
6 పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ సిరిసిల్ల గ్రామీణ పోలీసు స్టేషన్ 8712656369 cirslar@rsla.tspolice.gov.in
7 పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ తంగళ్ళపల్లి పోలీసు స్టేషన్ 8712656370 shotgpl@rsla.telangana.gov.in
8 పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇల్లంతకుంట పోలీసు స్టేషన్ 8712656372 shoelkt@rsla.telangana.gov.in
9 పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ముస్తాబాద్ పోలీసు స్టేషన్ 8712656371 shomstb@rsla.telangana.gov.in
10 పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ ఎల్లారెడ్డిపేట్ సర్కిల్ 8712656373 ciypet@rsla.telangana.gov.in
11 పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎల్లారెడ్డిపేట్ పోలీసు స్టేషన్ 8712656374 shoypet@rsla.telangana.gov.in
12 పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గంభీరావు పేట పోలీసు స్టేషన్ 8712656375 shogpet@rsla.telangana.gov.in
13 పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వీర్ణపల్లి పోలీసు స్టేషన్ 8712656376 shovnpl@rsla.telangana.gov.in
14 పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ వేములవాడ టౌన్ పోలీసు స్టేషన్ 8712656413 shovmd@rsla.telangana.gov.in
15 పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ వేములవాడ గ్రామీణ సర్కిల్ 8712656416 civwdr@rsla.telangana.gov.in
16 పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వేములవాడ గ్రామీణ పోలీసు స్టేషన్ 8712656417 shovwdr@rsla.telangana.gov.in
17 పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ బోయినపల్లి పోలీసు స్టేషన్ 8712656418 shobpl@rsla.telangana.gov.in
18 పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ చందుర్తి సర్కిల్ 8712656419 cicdrt@rsla.telangana.gov.in
19 పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ చందుర్తి పోలీసు స్టేషన్ 8712656420 shocdrt@rsla.telangana.gov.in
20 పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కొనరావుపేట పోలీసు స్టేషన్  8712656421 shokpet@rsla.telangana.gov.in
21 పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రుద్రంగి పోలీసు స్టేషన్ 8712656422 shordrg@rsla.telangana.gov.in