ముగించు

ప్రజా వినియోగాలు

పాఠశాలలు

ఎం పి పి ఎస్ అనంతరామ్

ఇల్లంతకుంట మండల్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 8374384843
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 505401

ఎం పి పి ఎస్ ఆరేపల్లి

ఇల్లంతకుంట మండల్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9392344435
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 505401

ఎం పి పి ఎస్ ఇల్లంతకుంట

ఇల్లంతకుంట మండల్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9494992339
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 505401

ఎం పి పి ఎస్ కేసన్నపల్లి

ఇల్లంతకుంట మండల్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9000967240
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 505401

ఎం పి పి ఎస్ జంగంరెడ్డిపల్లి

ఇల్లంతకుంట మండల్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9491596248
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 505401

ఎం పి పి ఎస్ తిప్పాపురం

ఇల్లంతకుంట మండల్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 8464863474
వర్గం / పద్ధతి: పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 505401

బ్యాంకులు

అలహాబాద్ బ్యాంక్

సిరిసిల్ల,,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 08723232077
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంకులు
పిన్ కోడ్: 505301

ఆంధ్రాబ్యాంక్

రుద్రంగి ,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ

ఫోన్ : 8897957222
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంకులు
పిన్ కోడ్: 505307

ఆంధ్రాబ్యాంక్

సిరిసిల్ల,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ

ఫోన్ : 08723233585
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంకులు
పిన్ కోడ్: 505301

ఆంధ్రాబ్యాంక్

వేములవాడ,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 08723236023
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంకులు
పిన్ కోడ్: 505302

ఆంధ్రాబ్యాంక్

కోనరావుపేట,,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 08723227022
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంకులు
పిన్ కోడ్: 505325

ఆంధ్రాబ్యాంక్

బోయిన్పల్లి,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 08723254004
వర్గం / పద్ధతి: బ్యాంకులు
పిన్ కోడ్: 505524

విద్యుత్

కో-ఆపరేటివ్ ఎలక్ట్రిక్ సప్లయ్ సొసైటి(సెస్)-సిరిసిల్ల

సిద్దిపేట్ రోడ్,సుబాష్ నగర్,రాజన్న సిరిసిల్ల.

ఫోన్ : 18004250104
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 505301

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

టి‌.డబ్ల్యూ.ఆర్‌.ఈ‌.ఐ‌.ఎస్ జూనియర్ కాలేజ్ దుమాల

ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం , రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా , తెలంగాణ

ఫోన్ : 9490957310
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505301

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ,ఇల్లంతకుంట ,కరీంనగర్

ఇల్లంతకుంట మండల్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9949030506
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505401

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ,ముస్తాబాద్

ముస్తాబాద్ మండల్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ

వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505404

ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ , కోనరావుపేట్

కోనరావుపేట మండలం , రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా , తెలంగాణ

వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505325

ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ , గంభీరావుపేట

గంభీరావుపేట మండలం , రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా , తెలంగాణ

ఫోన్ : 9290589955
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505304

ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ , చందుర్తి

చందుర్తి మండలం ,రాజన్న సిరిసిల్ల , తెలంగాణ

ఫోన్ : 9440082763
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505307

చికిత్సాలయాలు

ఎం‌.పి‌.హెచ్.‌సి ఎల్లారెడ్డిపేట్

ఎల్లారెడ్డిపేట్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ

ఫోన్ : 9494354477
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505301

పి.పి.యూనిట్

సిరిసిల్ల,రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా, తెలంగాణ

ఫోన్ : 9550632048
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505301

పి.హెచ్.సి కోనరావుపేట్

పి.హెచ్.సి కోనరావుపేట్,రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా, తెలంగాణ

ఫోన్ : 9704513066
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505325

పి.‌హెచ్.‌సి చందుర్తి

చందుర్తి ,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తెలంగాణ

ఫోన్ : 8309391913
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505307

పి.‌హెచ్‌.సి తంగళ్ళపల్లి

తంగళ్ళపల్లి,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తెలంగాణ

ఫోన్ : 7981305406
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505405

పి‌.హెచ్.‌సి ఇల్లంతకుంట

ఇల్లంతకుంట,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ

ఫోన్ : 8499939177
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505401

పురపాలక

వేములవాడ మున్సిపల్ కార్యాలయం

నగర పంచాయత్ ,వేములవాడ తెలంగాణ 505302

వెబ్సైట్ లింక్ : https://vemulavadamunicipality.telangana.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: పురపాలక శాఖ
పిన్ కోడ్: 505302

సిరిసిల్ల మున్సిపల్ కార్యాలయం

గాంధీ నగర్,రాజన్న సిరిసిల్ల,తెలంగాణ 505301

వెబ్సైట్ లింక్ : https://sircillamunicipality.telangana.gov.in/
వర్గం / పద్ధతి: పురపాలక శాఖ
పిన్ కోడ్: 505301

పోస్టల్

హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసు

వెంకంపేట రోడ్ , ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, శాంతి నగర్, సిరిసిల్ల, తెలంగాణ

ఫోన్ : 08723233011
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.indiapost.gov.in/vas/pages/LocatePostOffices.aspx
వర్గం / పద్ధతి: పోస్టల్
పిన్ కోడ్: 505301