ముగించు

బోయినపల్లి

 

మండలం పేరు గ్రామపంచాయితీ పేరు మరిన్ని వివరాలు 
బోయిన పల్లి బోయిన పల్లి VillageHighlights
బోయిన పల్లి నర్సింగాపూర్ VillageHighlights
బోయిన పల్లి వరదవెల్లి VillageHighlights
బోయిన పల్లి విలాసాగర్ VillageHighlights
బోయిన పల్లి అనంతపల్లి VillageHighlights
బోయిన పల్లి భూరుగుపల్లి VillageHighlights
బోయిన పల్లి దేశాయిపల్లి VillageHighlights
బోయిన పల్లి దుంద్రపల్లి VillageHighlights
బోయిన పల్లి గుండన్నపల్లి VillageHighlights
బోయిన పల్లి జగ్గారావుపల్లి VillageHighlights
బోయిన పల్లి కొదురుపాక VillageHighlights
బోయిన పల్లి కోరెమ్ VillageHighlights
బోయిన పల్లి కొత్తపేట VillageHighlights
బోయిన పల్లి మల్కాపూర్ VillageHighlights
బోయిన పల్లి మల్లాపూర్ VillageHighlights
బోయిన పల్లి మాన్వాడ VillageHighlights
బోయిన పల్లి మర్లపేట VillageHighlights
బోయిన పల్లి నర్సింగాపూర్ VillageHighlights
బోయిన పల్లి నీలోజీపల్లి VillageHighlights
బోయిన పల్లి రామన్నపేట్ VillageHighlights
బోయిన పల్లి రత్నంపేట VillageHighlights
బోయిన పల్లి స్తంబంపల్లి VillageHighlights
బోయిన పల్లి తడగొండ VillageHighlights
బోయిన పల్లి వెంకట్రావుపల్లి VillageHighlights