ముగించు

రెవెన్యూ విభాగం

జిల్లా పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం రెండు రెవెన్యూ విభాగంగా విభజించబడింది.ఈ రెవెన్యూ విభాగాలు రెవెన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ నేతృత్వంలో నిర్వహించబడుతుంది.

 
క్రమసంఖ్య డివిజన్ పేరు హోదా ఫోన్ నెంబర్
1 సిరిసిల్ల ఎల్ రమేష్ రెవెన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 7330888446
2 వేములవాడ ఎస్ రాజేశ్వర్ రెవెన్యూ డివిజినల్ ఆఫీసర్ 7032675222