ముగించు

వేములవాడ

మండలం పేరు గ్రామపంచాయితీ పేరు మరింత సమాచారం
వేములవాడ అనుపురం VillageHighlights
వేములవాడ ఆరేపల్లి VillageHighlights
వేములవాడ గుర్రంవాణి పల్లె VillageHighlights
వేములవాడ కొడిముంజ VillageHighlights
వేములవాడ రుద్రవరం ఆర్&ఆర్ కాలనీ VillageHighlights
వేములవాడ చీర్లవంచ VillageHighlights
వేములవాడ చంద్రగిరి VillageHighlights
వేములవాడ చింతల్ తాన VillageHighlights
వేములవాడ మారుపాక VillageHighlights
వేములవాడ శబాష్ పల్లి VillageHighlights
వేములవాడ సంకేపల్లి VillageHighlights