ముగించు

సహాయ కేంద్రం

 

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా చరవాణి సంఖ్యలు
క్రమ సంఖ్య  శాఖ ఆపత్కాల సహాయ చరవాణి సంఖ్య 
1 కోవిడ్-19 కంట్రోల్ రూమ్ /హెల్ప్ లైన్ నెంబర్  6309141122/08723-231166
2 పోలీసు నియంత్రణ గది 100
3 రాష్ట్ర నియంత్రణ గది 1070
4 డయల్ యువర్ కలెక్టర్ 9398684240
5 ప్రమాద సహాయ కేంద్రం  108
6 అగ్ని మాపక మరియు రెస్క్యూ  101
7 అపత్కాల సహాయ కేంద్రం 102
8 పిల్లల సహాయ కేంద్రం  1098 
9 లైంగిక వేదింపులు 1091
10 ఎన్నికల సహాయ కేంద్రం 1950
11 మీ సేవ పరిష్కారం 1110