ముగించు

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

టి‌.డబ్ల్యూ.ఆర్‌.ఈ‌.ఐ‌.ఎస్ జూనియర్ కాలేజ్ దుమాల

ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం , రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా , తెలంగాణ


ఫోన్ : 9490957310
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505301

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ,ఇల్లంతకుంట ,కరీంనగర్

ఇల్లంతకుంట మండల్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా,తెలంగాణ


ఫోన్ : 9949030506
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505401

ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ,ముస్తాబాద్

ముస్తాబాద్ మండల్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505404

ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ , కోనరావుపేట్

కోనరావుపేట మండలం , రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా , తెలంగాణ


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505325

ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ , గంభీరావుపేట

గంభీరావుపేట మండలం , రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా , తెలంగాణ


ఫోన్ : 9290589955
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505304

ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ , చందుర్తి

చందుర్తి మండలం ,రాజన్న సిరిసిల్ల , తెలంగాణ


ఫోన్ : 9440082763
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505307

ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ , రుద్రంగి

రుద్రంగి మండలం , రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా , తెలంగాణ


ఫోన్ : 9440082763
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505307

ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ , వేములవాడ

వేములవాడ మండలం , రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా , తెలంగాణ


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505302

ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ , సిరిసిల్ల

సిరిసిల్ల మండలం , రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా , తెలంగాణ


వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505301

ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ ,ఎల్లారెడ్డిపేట

ఎల్లారెడ్డిపేట్ మండలం, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా , తెలంగాణ


ఫోన్ : 9849730301
వర్గం / పద్ధతి: కళాశాల
పిన్ కోడ్: 505301