ముగించు

జిల్లా ప్రొఫైల్

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా ప్రొఫైల్
హక్కు తేది చూడండి/డౌన్ లోడ్ చేయండి
త్రాగునీరు మరియు నీటిపారుదల 06/07/2020 చూడు (11 KB)
వ్యవసాయం 27/05/2020 చూడు (196 KB)
జిల్లా ప్రొఫైల్ 27/05/2020 చూడు (405 KB)
సెన్సస్ 28/05/2020 చూడు (568 KB)