ముగించు

చికిత్సాలయాలు

పి‌.హెచ్‌.సి. పోత్గల్

పోత్గల్,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తెలంగాణ


ఫోన్ : 9441270085
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505404

యూ.‌పి‌.హెచ్.‌సి పి.ఎస్ నగర్ సిరిసిల్ల

పి.ఎస్. నగర్ సిరిసిల్ల,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తెలంగాణ


ఫోన్ : 9985788197
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505301

సి‌.హెచ్.‌సి వేములవాడ

వేములవాడ,,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ


ఫోన్ : 9440078901
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505302

సి‌.హెచ్‌.సి గంభీరావుపేట్

గంభీరావు పేట్ ,రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ,తెలంగాణ


ఫోన్ : 8008693828
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505304